Privatliv

PRIVALIVSPOLITIK THE DATA COMPANY

Hos The Company Group koncernen er det vigtigt for os, at vi beskytter og respekterer dit privatliv i forbindelse med, at du besøger vores hjemmeside eller bruger vores services. Vi har høje etiske standarder og har fastsat strenge interne procedurer, der sikrer, at vi behandler dine personoplysninger på bedst mulige vis.

I vores privatlivspolitik kan du læse, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, og om de rettigheder du har i den forbindelse.

Sådan behandler vi personoplysninger

The Data Company er dataansvarlig for de oplysninger vi sædvanligvis modtager i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside eller din brug af vores services.

Personoplysninger kan være mange ting. Det er først og fremmest dine kontaktdata som f.eks. navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Det kan også være et billede eller en IP-adresse. Ovenstående oplysninger betegnes i det følgende samlet som ”Personoplysninger”.

Vi behandler de personoplysninger, som du selv giver til os, eller som vi modtager fra andre koncernselskaber eller tredjeparter, som vi har et samarbejde med.

Hvornår indsamler vi personoplysninger

 

Vi indsamler personoplysninger

Når vi ansætter

Hvis du sender os en jobansøgning, vil denne indeholde personoplysninger. Det kan være almindelige personoplysninger, som navn, kontaktoplysninger, reference fra tidligere arbejdspladser, eksamensbeviser o.lign. Det kan også være være CPR-numre eller følsomme personoplysninger om helbredsforhold eller fagforeningsmæssige tilhørsforhold. Oplysningerne opbevares, hvor alene vores rekrutteringsansvarlige har adgang.

Når du besøger hjemmeside

Ved besøg på vores hjemmeside registrerer vi, hvilke sider der er besøgt, tidspunktet, og hvilken browser der er anvendt (Cookies). Oplysningerne anvendes i forbindelse med drift af hjemmesiden samt til statistiske formål. Du kan læse mere om vores brug af Cookies herunder.

Når du deltager i arrangementer

Ved tilmelding til arrangementer hos The Data Company registrerer vi i forbindelse med tilmeldingen navn og mailadresse, titel og organisation til brug for afholdelse af og kommunikation om arrangementet. De nærmere vilkår for behandling af personoplysninger findes i de vilkår, som skal godkendes i forbindelse med tilmelding til vores arrangementer.

Hvis du benytter vores kundeportal

Indgår du eller den virksomhed du er ansat i en samarbejdsaftale med The Data Company, vil vi registre dine private kontaktoplysninger i forbindelse med at du tildeles adgang til vores kundeportal. De nærmere licensvilkår samt samtykkeerklæring for behandling af personoplysninger findes her. Licensvilkår og samtykke skal godkendes i forbindelse med tildeling af brugerrettigheder.

 

Vores grundlag for at behandle personoplysninger

 

Vi behandler alene oplysningerne til det formål de er indhentet.

Ved modtagelse af ansøgninger behandler vi som udgangspunkt personoplysninger med behandlingsgrundlaget i persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b, da der er tale om oplysninger, som ansøgere selv har fremsendt os med henblik på at opnå ansættelse, og for følsomme oplysningers vedkommende artikel 9, stk. 2, litra a og databeskyttelseslovens § 12.

Når vi behandler oplysninger i forbindelse med tilmelding til arrangementer eller hvis du er bruger af vores kundeportal er behandlingsgrundlaget databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, b eller f.

Hvornår videregiver vi dine personoplysninger
Vi sælger ikke, vi offentliggør ikke og vi viderebringer ikke på anden måde dine personoplysninger til andre, medmindre det er nødvendigt, for at vi overholder lovgivningen, eller du har givet os samtykke til det.

I særlige tilfælde kan videregivelse også ske for at beskytte en samarbejdspartner eller en tredjepart.

Hvis det er nødvendigt

Vi samarbejder med udvalgte og betroede partnere om at levere vores service til dig, bl.a. vores egne koncerninterne selskaber, samarbejdspartnere, underleverandører og systemleverandører.

Til dem videregiver vi de nødvendige personoplysninger, så at vi samlet set kan levere vores ydelse til dig. Videregivelse sker naturligvis i henhold til databehandleraftaler, som regulerer vores samarbejdspartneres brug af dine personoplysninger.

Vi overfører sædvanligvis ikke data udenfor EU. Hvis vi videregiver dine personoplysninger til tredjelande, f.eks. ved opbevaring i en cloudtjeneste, træffes passende foranstaltninger for at sikre at personoplysninger behandles sikkert, og at der er et gyldigt overførselsgrundlag.

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige 
Vi laver en skønsmæssig vurdering af, hvornår vi ikke længere har brug for dine personoplysninger. Når vi ikke længere har brug for personoplysningerne i henhold til det formål, som vi indsamlede dem til, sletter vi dem.

Vi lægger bl.a. vægt på:

 • Hvilken ydelse, vi har leveret
 • Hvornår relationen til dig som kunde, samarbejdspartner eller andet er ophørt
 • Om der har været dialog eller korrespondance siden da
 • Om vi ved, at du kontakter os med jævne mellemrum, f.eks. hvert halve år for at bestille nye varer, da vi gerne vil give dig så god service som muligt
 • Om du har givet os samtykke til at opbevare personoplysningerne, bl.a. med henblik på senere markedsføringstiltag
 • Hvilket ansvar, vi påtager os over for dig, og hvilket ansvar, vi risikerer i relation til vores samarbejde

Visse personoplysninger skal vi opbevare i minimum 5 år af hensyn til lovgivningen, bl.a. bogføringsloven. Det er for eksempel personoplysninger til brug for udstedelse af fakturaer, så vi kan afregne skat og moms korrekt kunne dokumentere det over for myndighederne.

 

Dine rettigheder

 

Efter databeskyttelsesforordningen har du en lang række rettigheder når vi behandler dine personoplysninger, blandt andet at du har:

 • Ret til at få forkerte personoplysninger rettet
 • Ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig
 • Ret til i visse tilfælde at få slettet dine personoplysninger inden vores fastsatte slettefrist
 • Ret til i visse tilfælde at kræve begrænsning af vores behandling
 • Ret til i visse tilfælde at gøre indsigelse imod behandling, selvom denne ellers er sket på et lovligt grundlag
 • Ret til at tilbagekalde samtykke
 • Ret til i visse tilfælde at få overført disse fra os til en anden dataansvarlig uden hindring (dataportabilitet)

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Klage 
Vi gør alt, hvad vi kan, for at sikre at dine personoplysninger behandles betryggende. Hvis du mener, at vores behandling af dine oplysninger ikke er korrekt, eller du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os på kontaktoplysningerne nedenfor.

Du kan også vælge at klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.


Vores kontaktoplysninger
The Data Company ApS
Ny Banegårdsgade 48, 8000 Aarhus C
CVR: 39847604
Telefonnr.: 7070 5000
E-mail: info@thedatacompany.dk
Website: www.thedatacompany.dk

 

Den dataansvarliges repræsentant:

The Company Group A/S, Ny Banegårdsgade 48, 8000 Aarhus C, CVR: 33052766

Den dataansvarliges repræsentant har udpeget en compliance ansvarlig. Oplysningerne på repræsentantens compliance manager er:

Maria Adelheid

E-mail: mad@thecompanygroup.dk

Telefonnr.: 3178 4909

 

Opdatering af denne privatlivspolitik
Vi opdaterer løbende vores privatlivspolitik for at overholde gældende lovgivning og praksis, eller i forbindelse med at vi udbyder nye services og produkter.

Denne privatlivspolitik er senest opdateret i september 2019.

 

Cookies

 

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille datafil, som bliver gemt på din computer, tablet eller mobiltelefon. En cookie er ikke et program, der kan indeholde skadelige programmer eller virus.

Hjemmesidens brug af cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hvad du har lagt i en eventuel indkøbskurv, om du tidligere har besøgt siden, om du er logget ind og hvilket sprog og valuta, du gerne vil have vist på hjemmesiden.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

 • Google Analytics

Hvor længe opbevares cookies?

Det er varierende, hvor længe cookies opbevares på dit udstyr. Tiden regnes fra den seneste gang, du var inden på hjemmesiden. Efter udløb vil cookies automatisk blive slettet. Du kan se en fuldendt liste nedenfor.

Sådan afviser eller sletter du dine cookies

Du kan altid afvise cookies på din computer, tablet eller telefon ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her.

Det er muligt at fravælge nogle annoncenetværk, der deler oplysninger på tværs af forskellige netværk her.

Sletning af cookies

Cookies som du tidligere har accepteret, kan efterfølgende slettes nemt. Benytter du en PC med en nyere browser, kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne: CTRL + SHIFT + Delete.

Virker genvejstasterne ikke, og/eller benytter du en MAC, skal du starte med at finde ud af, hvilken browser du bruger og herefter klikke på det relevante link:

Husk: Bruger du flere Internet-browsere, skal du slette cookies i dem alle.

Vil du vide mere?

Maria Adelheid
Compliance Manager
mad@thedatacompany.dk
31784909
The Data Company er et datahus, hvor vi hjælper vores kunder med at købe leads til salgsarbejdet, lave dataanalyse, formidle data til CRM og telemarketingsystemer, vaske og berige data, skabe overblik og gennemsigtighed på vores kunders egen data og meget meget mere – vi kalder det ”god data”!
The Data Company

Ny Banegårdsgade 48
DK-8000 Århus C

+45 7070 5000
info@thedatacompany.dk

CVR: DK39847604
KONTO: 7110 - 0002411775
The Data Company er en del af The Company Group

Vi bruger cookies!

The Data Company benytter 1. og 3. parts cookies til statistik for at forbedre brugeroplevelsen samt vores kommunikation. Du kan altid slette cookies igen i din browser

OK