fbpx
Online indsamling

Online indsamling

Få hjælp til at vælge den rigtige kanal, når du samler salgsleads online

Internettet er et effektivt og relativt billigt sted at indsamle salgsleads og permission. Her kan du selv indsamle permissions f.eks. via dit website eller SoMe kanaler, men hvis du har behov for en større volumen, kan det være relevant f.eks. at benytte sig af affiliate netværk.

Affiliate netværk er specialiseret i at indhente permission ved at guide internettrafik ind på netværkets website, hvor forbrugeren kan afgive en permission til at blive kontaktet af et eller flere firmaer. Affiliate netværk samarbejder ofte med ”publishers”, dvs. andre firmaer eller privatpersoner, som hjælper med til at skabe trafik på affiliate netværkets side, f.eks. ved at linke til siden fra deres blog, Facebook side, YouTube eller deres website.

Som altovervejende hovedregel kan man sige, at prisen på et salgslead stiger proportionelt med kvaliteten – jo højere forventet konverteringsgrad, jo højere pris. Derfor kan det i mange sammenhænge give rigtig god mening at betale en højere pris for en højere konverteringsgrad, da omkostningen til at rekvirere et salgslead som oftest er markant mindre end omkostningen til at behandle/forsøge at sælge til det pågældende salgslead.

Affiliate netværk tilbyder i grove træk tre typer af leads:

  1. Permission leads
  2. Survey leads
  3. Microsite leads

Pris- og volumenforskelle på forskellige typer af leads

Permission leads

Et “permission lead” er typisk et lead/en person, som har deltaget i en konkurrence eller en quiz og til gengæld for deltagelsen, har personen afgivet sine kontaktoplysninger og en accept af at blive kontaktet af en række virksomheder i salg og markedsføringsøjemed. I denne sammenhæng er det vigtigt, at forbrugeren tydeligt kan se hvilke virksomheder og produkter, de eksponerer sig for, når de afgiver en tilladelse til at blive kontaktet. Permission leads er typisk den billigste form for ”affilate leads”.

Survey leads

Et ”survey lead” minder på mange måder om et permisson lead, men i stedet for blot at deltage i en konkurrence, deltager forbrugeren også i en undersøgelse (heraf ”survey”). Det kan f.eks. være, at forbrugeren skal svare på en række spørgsmål om deres alder, interesser, tilknytninger eller planer for fremtiden. På den måde kan et survey hjælpe med til at kvalificere et lead i forhold til dine produkter, inden de afgiver accept af at blive kontaktet. Survey leads er typisk lidt dyrere end permission leads.

Microsite leads

Et ”Microsite lead” er lidt mere eksklusivt end de to andre typer af leads. Hvor både permission og survey leads typisk afgiver tilladelse til at blive kontaktet af flere virksomheder, afgiver et microsite lead udelukkende tilladelse til at blive kontaktet af én virksomhed. Det betyder også, at det website, hvor tilladelsen afgives, kan opbygges, så det understøtter dit brand og dine produkter og på den måde kan et microsite være med til at understøtte din markedsføring og sikre en høj grad af kvalificering af de leads, du modtager. Microsite leads er typisk noget dyrere end både permission og survey leads.

Scroll til toppen