fbpx
Nummeroplysningsdata

Nummeroplysningsdata

Du har ikke altid bare lov til at tage kontakt

Som udgangspunkt kan du henvende dig direkte til alle andre virksomheder, Business to Business (B2B), med henblik på at afsætte dine produkter, uden forudgående accept fra den anden virksomhed. Og på den baggrund kan telefonbogen jo tjene som en meget basal lead-database for en B2B virksomhed.

Ofte kan det dog være udfordrende at identificere den relevante beslutningstager i en anden virksomhed, ligesom det også kan være svært, at vurdere hvor relevante jeres produkter er for den pågældende virksomhed på et givent tidspunkt. Det kan medføre relativt høje omkostninger til at ”screene” en lang række virksomheder, for at finde frem til de relevante beslutningstagere, i relevante virksomheder, på et relevant tidspunkt.   

For B2B salg kan det derfor være relevant, at skaffe viden om hvem der er beslutningstager i en konkret virksomhed, og hvor relevante jeres produkter er for den konkrete virksomhed på et givent tidspunkt, inden i allokerer dyre salgsressourcer til at kontakte virksomheden.

Reglerne for salgshenvendelser til privatpersoner, Business to Consumer (B2C), er væsentligt anderledes end reglerne for B2B salg. Det følger af Forbrugeraftaleloven (Dørsalgsloven), at du som altovervejende hovedregel, kun må henvende dig direkte til privatpersoner, med henblik på at afsætte jeres produkter, hvis du på forhånd har en tilladelse til at henvende dig.

Enkelte brancher og produkter er dog undtaget fra Dørsalgsloven, herunder:

  • Redningstjenester og sygetransport
  • Forsikringer
  • Bogklubber
  • Aviser, ugeblade og tidsskrifter

Disse brancher må godt henvende sig direkte til privatpersoner uden forudgående tilladelse med henblik på salg af deres produkter, og for disse virksomheder kan telefonbogen (kanvasdata, teledata eller nummeroplysningsdata), på samme måde som for B2B salg, også tjene som en meget basal lead-database.

Hvis din virksomhed er en B2B virksomhed eller er undtaget fra Dørsalgsloven, kan du altså anvende nummeroplysningsdata (telefonbogen/teledata), som grundlag for jeres salg og direct marketing. Nummeroplysningsdata er naturligvis væsentligt billigere end at indkøbe deciderede salgsleads, men denne løsning er altså kun mulig, hvis du skal sælge B2B, eller hvis din virksomhed er undtaget fra Dørsalgsloven.

Robinsonlisten og reklamebeskyttelse

Ved brug af nummeroplysningsdata, som grundlag for markedsføring, er det meget vigtigt at være opmærksom på om en privatperson evt. er noteret på Robinsonlisten i CPR registret og/eller om en virksomhed er registeret som reklamebeskyttet i CVR registret, inden du henvender dig.

Robinsonlisten er en liste i Det Centrale Person Register (CPR) over forbrugere, som har frabedt sig uopfordrede skriftlige og telefoniske henvendelser i markedsføringsøjemed. Det er ulovligt at kontakte forbrugere, som er noteret på Robinsonlisten, med henblik på salg, og du er selv ansvarlig for at tjekke Robinsonlisten, inden du henvender dig til en forbruger. Tilsvarende kan virksomheder frabede sig uopfordrede salgs- og markedsføringshenvendelser via reklamebeskyttelse i CVR registret, dog er reglerne vedrørende reklamebeskyttelse af virksomheder lidt mere lempelige end de tilsvarende regler for private.

Nummeroplysningsdata er forholdsvis billige salgsleads, og der er rigtig mange salgsleads at få fingrene i. Ulempen er, at de ikke er specielt segmenterede, og derfor kan indeholde rigtig mange irrelevante salgsleads for din virksomhed.

Før i tiden kunne man få nummeroplysningsdata gennem teleselskaberne, men i dag kræver det en anden samarbejdspartner at få adgang til nummeroplysningsdata. Derfor samarbejder The Data Company med Geomatic om blandt andet nummeroplysningsdata.

Underordnet om du har brug for at opdatere din eksisterende kundedatabase eller at skaffe helt nye salgsleads, kan du altid få adgang til helt opdateret nummeroplysningsdata gennem The Data Company.

API til website

Du kender sikkert de formularer, hvor man skal udfylde sine data, for eksempel i en tilmeldingsformular til et nyhedsbrev eller på en webshop, når man lægger en ordre.

Mange af de steder har du mulighed for at indtaste dit telefonnummer, og så henter systemet dine data helt automatisk. Det er nummeroplysningsdata. Dataene kommer fra et centralt nummeroplysningsdata-register, hvor alle teleselskaber indmelder deres respektive abonnenters numre – naturligvis med respekt for hemmeligt nummer m.v. Her har The Data Company bygget en API, der gør det nemt og lige til, at gøre det nemt for dine kunder at indtaste deres kundedata – det kan nemlig ske med et enkelt tryk på en knap.

Scroll til toppen