fbpx
Indsamling af permissions og salgsleads

Indsamling af permissions og salgsleads

Det kan være svært at overskue reglerne

Hvad end du indsamler leads og permissions til brug for direct marketing online, anvender leads fra dit CRM system eller indsamler dem på en helt tredje måde, er det overmåde vigtigt at være specielt opmærksom på reglerne i GDPR, Markedsføringsloven samt Forbrugeraftaleloven og derudover også Forbrugerombudsmandens og Datatilsynet løbende tilkendegivelser på området.

Formålet med disse regelsæt er grundlæggende, at beskytte forbrugere og virksomheder mod at blive snydt samt at værne om privatlivets fred og ukrænkelighed.

I Danmark er det som udgangspunkt ulovligt at ringe eller e-maile direkte til en privatperson, med henblik på salg og markedsføring. Du kan læse mere om reglerne for salg og markedsføring til private i Forbrugeraftaleloven og i Markedsføringsloven. Nogle produkter og services er dog undtaget fra det generelle forbud jf. nedenstående oversigt over undtagelser;

  1. Bøger
  2. Aviser, ugeblade og tidsskrifter
  3. Forsikringer
  4. Redningstjenester og sygetransport, eksempelvis fra Falck
  5. Velgørende organisationer og almennyttige foreninger

Hvis du skal markedsføre produkter af ovenstående karakter til privatpersoner, kan du altså benytte dig af nummeroplysningsdata (telefonbogen) i forbindelse med direct marketing, som f.eks. telemarketing kampagner. I den sammenhæng er det dog vigtigt, at du er opmærksom på reglerne i forbindelse med din direct marketingkampagne og i forbindelse med din opbevaring og behandling af persondata.   

Hvis du derimod skal sælge andre produkter end ovennævnte, så har du brug for et specifikt forbrugertilsagn (en permission) til at henvende dig med et specifikt produkt og formål, fra de specifikke personer, du ønsker at kontakte, inden du lovligt kan henvende dig. Disse permissions kan anskaffes på mange forskellige måder. Det kan f.eks. være kunder, som har skrevet sig op på din hjemmeside eller henvendt sig til din kundeservice og bedt om et godt tilbud, men det er også muligt at købe permissions hos tredjeparts leverandører, som f.eks. indsamler permissions gennem online konkurrencer eller lignende.

Når permissions indsamles på denne måde, er det grundlæggende vigtigt at sikre at forbrugeren, som afgiver permission, aldrig må være i tvivl om, at han eller hun har afgivet en permission, hvem han eller hun har afgivet permission til, hvad der er givet permission til, hvordan permission kan tilbagekaldes, og derudover er det også vigtigt, at en permission altid skal kunne tilbagekaldes let og effektivt.

Hvis du indkøber permissions på denne måde, er det samtidigt vigtigt, at være opmærksom på, at du/din virksomhed er fuldt ud ansvarlig for compliance hos dine underleverandører. I den forbindelse kan det f.eks. være, at et lead er blevet sendt fra en konkurrence på Facebook (publisher) og videre til en anden konkurrence/quiz på en landingpage (netværk) inden det sendes til en leadbroker og videre til din virksomhed. Her er det således vigtigt, at du kan stå inde for compliance, at der ikke er krænket varemærker, at data er lagret og beskyttet tilstrækkeligt, samt at du kan dokumentere tilstrækkelig afgivelse af tilsagn, for hvert eneste lead, du anvender.

Vi kan hjælpe dig med at sikre compliance

Hos The Data Company kan vi naturligvis hjælpe dig med at sikre compliance i forbindelse med indsamling af permissions, så du kan sove trygt om natten. Vores basis compliance abonnement indeholder bl.a. følgende:     

  • Proaktiv månedlig compliance review hos affiliate netværk
  • Realtids rapportering og alarmering via dashboard
  • Permission Withdrawal API
  • Månedlig compliance rapport inkl. opdatering på alle leverandør ”breaches”
  • Support til håndtering af compliance sager

Reglerne omkring forbud mod uopfordret kontakt gælder i øvrigt både for kontakt til privatpersoner, mens de er hjemme, men også for kontakt direkte til specifikke personer i en virksomheder, dog med enkelte modifikationer. 

Scroll til toppen