fbpx

Compliance

Få styr på overholdelse af GDPR og markedsføringsregler

Compliance kan betyde mange forskellige ting, og grundlæggende drejer det sig om overholdelse af specifikke regelsæt. Hos The Data Company er vi specialister i GDPR, Forbrugeraftaleloven og Markedsføringsloven og Indsamlingsloven.

Fokus på forbrugerbeskyttelse og GDPR er konstant stigende, og adskillige domsafsigelser har gennem de seneste år cementeret, at det kan koste virksomheder meget dyrt, hvis de ikke har fuldstændig styr på reglerne og ikke mindst overholdelse deraf.

Reglernes kompleksitet og ikke mindst de begrænsede muligheder for at føre kontrol med underleverandører afholder derfor mange virksomheder fra at gennemføre kommercielt fornuftige initiativer, alene på grund af risikoen for manglende compliance.  

Hos The Data Company har vi inddelt vores compliance-fokus i tre forskellige hovedkategorier, for at kunne differentiere vores hjælp afhængigt af dit specifikke behov.

  1. Compliance i forbindelse med indsamling af salgsleads og permissions
  2. Compliance i forbindelse med behandling og opbevaring af data
  3. Compliance i forbindelse med gennemførelse af salgs- og markedsføringskampagner

 

Ud over lovgivningen og domsafsigelser, er vores complianceafdeling konstant fuldstændigt opdateret i forhold til både Forbrugerombudsmanden og Datatilsynets fortolkninger. Det betyder for dig, at vi kan tilbyde et meget effektivt værn mod utilsigtet overtrædelse af de til tider lidt komplicerede regler på dette område.

Vores fokus inden for compliance er både proaktiv og reaktiv. Det vil sige, at vi først og fremmest forsøger at undgå problemer, f.eks. ved at gennemføre løbende kontroller af aktive kampagner, og at  rapportere vores observationer via online dashboards og månedsrapporter. I den forbindelse er vi naturligvis også i løbende dialog med leverandørerne, der er involveret i de pågældende kampagner, for at minimere risikoen for et compliancebrud.

Desværre kan det alligevel hænde, at der forekommer et compliancebrud, og hvis det sker, kan du være sikker på, at vi er 100% transparente omkring situationen, samt at vi hjælper dig med at forberede eventuel nødvendig dokumentation, hvis der skulle blive behov for det.

Klik på kasserne herunder, og bliv klogere på de forskellige områder, vi arbejder med inden for compliance.

Compliance abonnement hjalp APC
med at holde styr på deres samtykker

Vi samarbejder med...

"Med de mange muligheder for at skaffe salgsleads og forbrugerindsigt online følger også et stort ansvar. Et ansvar for at værne om både forbrugerbeskyttelse og privatlivets ukrænkelighed. Online marketing er et område i eksponentiel udvikling, og derfor handler det ikke bare om at overholde gældende lov men også om at handle etisk og moralsk forsvarligt. Det har vi gjort til en mærkesag i The Data Company."
Mark B. Nakai
Compliance Manager
Scroll til toppen